Chcesz zostać wolontariuszem WOŚP? Zarejestruj się!

22 listopada, 2016

wospsp-smilowo

15 stycznia 2017 r. odbędzie się 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już teraz przyjmowani są kandydaci na wolontariuszy z powiatu pilskiego, w tym z naszego regionu.

Wszyscy chętni, którzy chcą zostać wolontariuszami 25 Finału WOŚP proszeni są o przesyłanie zgłoszeń do Sztabu w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach.Zgłoszenie zawierające poniższe dane prosimy wysyłać elektronicznie na adres: gokkaczory@op.pl lub dostarczyć osobiście do biura GOK w Kaczorach.

  • Imię i nazwisko
  • Zdjęcie legitymacyjne (rozdzielczość min. 800×600 pikseli)
  • PESEL
  • Dokładny adres zamieszkania
  • Nazwa i adres szkoły / miejsca pracy
  • Adres mailowy
  • Numer telefonu (domowy lub komórkowy)
  • W przypadku osób niepełnoletnich – imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego

Niekompletne zgłoszenia nie będą brane pod uwagę. Ilość miejsc ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja kandydatów na wolontariuszy trwać będzie do dnia 25 listopada 2016 r.

00061c494epdrrh4-c122-f4

wosp-1920x800-1440x500

[na zdjęciu u góry wolontariuszki ze Śmiłowa – 2016 r.]

[GOK – Kaczory]