Ścieżka rowerowa Kaczory-Piła już jesienią

2 sierpnia, 2018

KACZORY – PIŁA. Już jesienią Kaczory i Pilę połączy droga rowerowa z prawdziwego zdarzenia. Będzie miała długość 6,48 km., nawierzchnię głównie bitumiczną (na terenach leśnych tłuczniową). W ramach zadania przebudowana zostanie także zatoka autobusowa wraz z wiatą przystankową przy drodze gminnej Nowe Osiedle.

Przypomnijmy. 23 kwietnia 2018r. wójt Gminy Kaczory – Brunon Wolski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Agnieszki Grabarskiej podpisał umowę o dofinansowanie Projektu pt.: „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła – Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych”. Zadanie dofinansowane jest ze środków unijnych, a  realizowane przez Gminę Kaczory w partnerstwie z Gminą Piła.

W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowana droga dla rowerów na odcinku Piła – Kaczory o łącznej długości 6,48 km. Odcinek leżący na terenie Gminy Piła wynosi 2,38 km, natomiast pozostała trasa, stanowiąca większość leży na terenie Gminy Kaczory. Początek ścieżki zlokalizowany jest od strony Piły, stanowi włączenie w drogę powiatową nr. 1112P, koniec przypada w okolicy dworca PKP w Kaczorach. Nawierzchnia będzie głównie bitumiczna, w miejscach położonych na terenach leśnych znajdzie się nawierzchnia tłuczniowa. W ramach projektu przebudowana zostanie także zatoka autobusowa wraz z wiatą przystankową przy drodze gminnej Nowe Osiedle.

Jak podaje Urząd Gminy, droga dla rowerów połączy okolice centrum Kaczor ze stolicą regionu i ułatwi komunikację niezmotoryzowaną, w szczególności dla osób jeżdżących do pracy w Pile: –Realizacja pozwoli na ograniczenie szkodliwej emisji CO2 i poprawę stanu środowiska, ale także zwiększy atrakcyjność podróżowania środkami komunikacji publicznej, poprzez poprawę dostępności transportowej. Projekt przyniesie także zwiększenie spójności i intermodalności systemu transportowego, lepsze zarządzanie energią. Dodatkowym atutem ścieżki jest jej oddalenie od ruchu samochodowego, odcinki osłonięte są drzewami. Dzięki temu korzystanie z tej formy transportu jest bezpieczne i komfortowe, również ze względu na zmniejszenie natężenia hałasu jak i oparów spalin.
Całkowita wartość projektu to 2 118 604,54 zł, dofinansowanie z budżetu środków europejskich wynosi 1 647 426,89 zł. Termin realizacji zadania został wyznaczony na 15 listopada 2018 r.

(UG), (acz)

[źródło: Tygodnik Nowy]