Teraz drzewo na swojej posesji możesz wyciąć bez pozwolenia

5 stycznia, 2017

Od 1 stycznia 2017 r. zmiana ustawy o ochronie przyrody znosi wymóg uzyskiwania zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (z wyłączeniem drzew na terenach wpisanych do rejestru zabytków i drzew – pomników przyrody).

Jednakże należy zachować szczególną ostrożność usuwając drzewa i krzewy na posesjach graniczących z terenami publicznymi, np.: z drogą, ponieważ często ogrodzenie nieruchomości nie przebiega po granicy działki, a drzewa rosną w rzeczywistości na terenie np. pasa drogowego.Nadal obowiązuje uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w przypadku:
-nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków (okolice i centrum miasta Szamotuły),
-rolników (z wyjątkiem usuwania drzew/krzewów nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w branży rolniczej),
-osób użytkujących nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym,
-spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
-użytkowników ogrodów działkowych,
-osób dzierżawiących nieruchomości,
-osób których nieruchomości znajdują się w ich wieczystym użytkowaniu,
-drzew – pomników przyrody zlokalizowanych na prywatnych nieruchomościach,
-drzew i krzewów stanowiących własność osób fizycznych, usuwanych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
-drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów do użytkowania innego niż rolnicze,
-przedsiębiorców i podmiotów gospodarczych.

*

Przystępując do usuwania drzew należy także pamiętać o sezonie lęgowym ptaków. Drzewa stanowiące siedliska chronionych gatunków zwierząt (np. w postaci gniazd i budek lęgowych) można usuwać od 1 października do 15 marca.

[źródło: www.szamo.info]