Wawelską tylko z Piły do Kaczor – starostwo dementuje komunikat urzędu miasta

9 lutego, 2018

KACZORY – PIŁA. Starosta pilski informuje, że 9 lutego, biorąc pod uwagę opinię m.in. Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Pile, zatwierdził aneks do projektu czasowej organizacji ruchu na ulicy Wawelskiej. Dementuje jednocześnie informacje zamieszczone 6 lutego na stronie Urzędu Miasta w Pile (powielone następnie przez lokalne media,), iż „nowa organizacja planowo ma zostać wprowadzona najpóźniej 11 lutego” i  „Według nowego projektu ul. Wawelska od zjazdu z drogi krajowej nr 11 w kierunku do Kaczor stanie się dwukierunkową”.

Wykonawca prac związanych z przebudową ulicy Wawelskiej złożył bowiem 6 lutego do  Powiatowego Zarządu Dróg w Pile, wniosek, który dotyczył wyłącznie zmiany organizacji ruchu na odcinku ze zjazdu z obwodnicy nr 11 na ul. Wawelską – w kierunku Kaczor. We wniosku stwierdził, że ruch będzie odbywał się jednostronnie.

Zatem dojazd do Piły z kierunku Kaczor nadal będzie możliwy tylko prze Leszków, natomiast z Piły do Kaczor będzie można dojechać również ulicą Wawelską, jednakże jedynie ze zjazdu z obwodnicy nr 11 na ul. Wawelską skręcając w prawo – w kierunku Kaczor (tak jak to było na początku przebudowy)

Jak poinformował Mateusz Antoniak, kierownik budowy z ramienia firmy Trakcja PRKiL S.A, zmiana ruchu zostanie wprowadzona najprawdopodobniej od poniedziałku, czyli 12 lutego.

Szczegółowe dokumenty publikujemy poniżej.

Przypomnijmy, że przebudowa ulicy Wawelskiej jest realizowana ze środków publicznych: funduszy europejskich, budżetu gminy Piła oraz Powiatu Pilskiego. Funkcję inwestora pełni gmina Piła.
[źródło: Starostwo Powiatowe w Pile]