Przy opłatku… z wójtem, sołtysem i proboszczem

22 grudnia, 2017

KACZORY. Tradycyjnie już w Gminnym Ośrodku Kultury, sołtys Henryk Witt, rada sołecka oraz panie z kaczorskiego KGW, zorganizowali wspólne spotkanie opłatkowe.

W uroczystości wzięli udział: wójt Brunon Wolski, radni, panie z GOPS i z urzędu gminy, przedstawiciele  kaczorskiej OSP, policji, SPKiO, Izby Rolniczej, Koła PZW Kaczory i Nadleśnictwa Kaczory.Wśród zaproszonych gości, był też ks. Andrzej Czerwiński proboszcz kaczorskiej parafii.

Wójt i sołtys złożyli wszystkim uczestnikom spotkania, ich rodzinom i mieszkańcom Kaczor świąteczne życzenia.

Stół wigilijny przygotowały, jak co roku, panie z kaczorskiego Koła Gospodyń Wiejskich.

Na koniec wszyscy uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem…